koszyk
Witamy na stronie serwisu urządzeń Dirt Devil
prowadzonego przez firmę Dom Bianco Sp. z o.o.


Zapraszamy do skorzystania z uproszczonego systemu zgłoszeń usterek gwarancyjnych. W tym celu przygotowaliśmy oparty na wielu liniach, centralny, ogólnopolski numer zgłoszeniowy oraz adres e-mail. Koszt połączenia telefonicznego - zgodnie z taryfą operatora. Aby zgłosić usterkę w okresie gwarancji należy zadzwonić w dni robocze w godzinach od 09.00 do 17.00 na telefon (22) 1110008, lub wysyłać e-mail na adres serwis@dombianco.com.pl.

Oprócz opisu usterki w zgłoszeniu należy podać: typ, model urządzenia, numer seryjny, datę zakupu, nazwisko zgłaszającego, adres a także dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) niezbędne do dalszego kontaktu z Użytkownikiem. Użytkownik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia naprawy wraz z numerem zgłoszenia, oraz informacje dotyczące dalszego postępowania. Jeśli urządzenie wymagać będzie naprawy warsztatowej – zostanie odebrane od Użytkownika przez firmę kurierską, a po naprawie - dostarczone nieodpłatnie pod wskazany adres.

Dla Państwa wygody współpracujemy z siecią doświadczonych punktów serwisowych w całej Polsce. Punkty te dysponują wykwalifikowanymi technikami, środkami transportu i zapasem części zamiennych. We współpracy z naszą firmą serwisy te będą realizować zgłoszone od nas naprawy gwarancyjne. W zakresie napraw pogwarancyjnych zapraszamy do nas, lub bezpośredniego kontaktu z wybranym przez Państwa autoryzowanym serwisem naprawczym.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dom Bianco Sp. z o.o. Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, KRS 0000150655, NIP 526-030-68-04, REGON 006932147. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Dom Bianco Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, telefonując pod numer: 227201199 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail:rodo@dombianco.com.pl

Pełna informacja podana jest pod adresem http://dirt-devil.pl/sklep-online/informacja-o-danych-osobowych.

Użytkownik, który chce skorzystać z przysługujących Mu praw opisanych w warunkach gwarancji potwierdza zapoznanie się z informacją dotyczącą danych osobowych i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do złożenia reklamacji i realizacji zobowiązań wynikających z Karty Gwarancyjnej. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przyjęcie zgłoszenia i realizacja ewentualnej usługi naprawczej będą niemożliwe.

Wyślij do nas zapytanie

E-mail

Informacje prawne

Więcej

Zgłoś usterkę

Więcej